De Rotary Staphorst-Reestland heeft een cheque van €2000,- overhandigd aan de Stichting Historieherstel Staphorst 2017. Deze opbrengst kwam uit de onlangs gehouden quiz “Het Slimste Bedrijf Rondom De Reest”.  De Stichting Historieherstel Staphorst stelt zich ten doel om de klokkentoren op één van de vroegere kerkheuvels in de gemeente Staphorst te herstellen in combinatie met herinrichting van de vroegere kerkpaden en landschapselementen in combinatie met educatie. “Een initiatief wat naadloos aansluit op de Rotary principes en dat we daarom graag ondersteunen” aldus de Rotary voorzitter Martin Schoonheim.