Stichting

Stichting Historieherstel 2017 is een groep met aandacht voor het behoud van historische gegevens in onze gemeente. We proberen historische zaken die verloren dreigen te gaan te behouden en weer zichtbaar te maken. Onze groep is samengesteld uit diverse “groepen” uit de bevolking.. we houden ons op dit moment bezig met historieherstel rond de kerkheuvels en het zichtbaar maken van historische paden het bouwen van de klokkenstoel uit de 18e eeuw evenals de restauratie van de 16e eeuwse Van Wou klok en het gieten van een replica van de luidklok uit 1417.