Steun ons

Nu de twee bronzen luidklokken klaar staan voor gebruik  gaan we verder met onze bouwplannen: het bouwen van de historische klokkenstoel die in de 18e eeuw werd afgebroken. In 2019 willen we dat plan graag voltooien. Op het weiland gaan we naar  en rond de nog zichtbare kerkheuvel  een wandelpad aanleggen. Dit pad wordt later verbonden met  een kerkpad naar een nog oudere kerkheuvel. Voor de uitvoering van deze plannen hebben wij uw steun  hard nodig. We zoeken een team van vrijwilligers en een grote groep inwoners van onze gemeente die ons financieel wil ondersteunen met een bijdrage.

Voelt u zich verbonden?

Voelt u zich verbonden met de doelen die wij ons als stichting Historieherstel 2017 hebben gesteld, dan vragen wij u ons te ondersteunen. Wij hechten grote waarde aan iedere financiële gift , maar ook uw aanmelding als vrijwilliger wordt bijzonder op prijs gesteld.

Via onderstaande formulieren kunt u zich aanmelden: beide formulieren kunnen geprint worden en naar het vermelde adres gebracht ,maar het formulier “financiële bijdrage” kan ook online worden verstuurd naar de penningmeester.

Financiële bijdrage
Online inschrijfformulier financiële bijdrage
Printen inschrijfformulier financiële bijdrage

Vrijwilliger worden
Printen inschrijfformulier vrijwilliger

Uw financiële bijdrage is alleen zichtbaar voor de penningmeester van onze stichting en uiteraard gaan we met die gegevens uiterst vertrouwelijk om.

Onze stichting heeft de ANBI-status aangevraagd. Wanneer deze aanvraag door de belastingdienst wordt gehonoreerd betekent dit dat alle donaties, giften, testamentaire schenkingen e.d. aftrekbaar zijn voor de belasting.

Informatie van de belastingdienst over ANBI in het algemeen