Ons doel

We willen zo transparant mogelijk zijn naar de buitenwereld toe omdat we grote waarde hechten aan een intensieve deelname en verantwoordelijkheidsgevoel van zoveel mogelijk mensen. De bewoners en gebruikers van het gebied zullen bij de ontwikkeling en de uitvoering van de plannen dan ook nauw worden betrokken. Uiteraard is het in goede conditie houden van bijzondere landschappen een activiteit waarvoor de overheid een verantwoordelijkheid heeft. (Ondersteuning in) de uitvoering of financiering van landschapsbeheer is daarom een taak van de overheid. Maar door belanghebbende, juist vanuit hun belang, mede verantwoordelijk te maken voor het resultaat, kan een bijdrage van de overheid het meest efficiënt en effectief worden benut.

Tevens hebben we een jongerenplan opgesteld omdat we in dit project breed in willen zetten op de rol van jongeren. De details van dit jongerenplan zijn te vinden in onderstaand bestand.

Het Living Project is een samenvatting van ons totaalplan.

Bestanden:
Jongerenplan
Living Project 2019
Wij werken aan…
Plan wandelwegen

Tekening aanvraag