Onder leiding van meester Den Ouden bouwden leerlingen van de Prins Mauritsschool aan de stenen opbouw van de grenslijnen van de parkeerplaats bij de kerkheuvel in Staphorst. De partij stenen hadden enkele eeuwen dienst gedaan als onderlaag van een potstal in een Rouveense boerderij  en  de stenen kwamen  nu op een nieuwe historische plaats te liggen: nabij de kerkheuvel die tot in de 18e eeuw werd gebruikt als kerkplaats en begraafplaats. De vier leerlingen leverden een bijdrage in “menskracht” zoals zovelen bij de bouw van de klokkenstoel bij de kerkheuvel.

In de volgende fase zal aan de achterzijde van de kerkheuvel het reeds nu aangelegde pad naar de klokkenstoel worden verlengd naar de achterliggende zandweg als onderdeel van een wandelroute. Dit plan is opgenomen in een groter gemeentelijk/provinciaal project “langjarig landschapsbeheer Staphorst”