Een groep bestuursleden en vrijwilligers van de stichting “historieherstel 2017” is begonnen met de aanleg van een nieuw wandelpad langs de kerkheuvel waar de  klokkenstoel onlangs in gebruik werd genomen. Het pad gaat achter de kerkheuvel in de richting van de Heidehoogteweg. Het wordt een iets verhoogd graspad dat goed te bewandelen is en aansluit bij het landschap in de directe omgeving. Dit plan sluit aan bij het langjarig landschapsbeheerplan van de gemeente Staphorst. Langs het pad komt bij de kerkheuvel een dubbele rij traditionele eikenhouten palen. Ook wordt er nog dit jaar het begin van een vlechtheg aangelegd langs het pad vanaf de parkeerplaats en  achter de kerkheuvel richting Heidehoogteweg. De beplanting wordt in het najaar aangebracht en na 3 jaar “aangroei” wordt onder leiding van Kristiana van der Put,  met een groep vrijwilligers , de takken van de beplanting omgezet in een vlechtheg.