Vrijdagmiddagmiddag bezocht Arjan Ter Harmsel  het project  van de stichting “historieherstel Staphorst”, als coördinator en begeleider van de “Kern met Pit”- projecten in Overijssel .

Hij nam samen met enkele bestuursleden het project door en gaf adviezen. De stichting wil graag  het kerkheuvelterrein  laten onderzoeken om te ontdekken hoe groot de kerk is geweest en hoe de kerk precies op de kerkheuvel heeft gestaan. Wellicht dat het slagenlandschap invloed heeft gehad op de bouwrichting van de kerk. “Kern met Pit” projecten worden gesteund door de Nederlandse Heidemaatschappij en van daaruit wordt hulp verleend om de projecten optimaal te kunnen uitvoeren. De stichting hoopt dat er een grondradaronderzoek kan worden uitgevoerd omdat zij de ondergrond van de kerkheuvel wil beschermen. Wellicht dat het aan de Heide maatschappij verbonden bedrijf ARCADIS hierin een rol kan spelen.  Met het grondradarsysteem kunnen  op de vragen antwoorden worden verkregen zonder dat de ondergrond wordt beschadigd.

Nog deze maand zal het verzoek van de stichting , om projectmedewerking in deze vorm ,  ter  tafel van de projectencommissie komen.