Op 18 maart 2020 werd letterlijk het “draagvlak” voor de klokkenstoel bij  de kerkheuvel aan de Olde kerkhofsweg in Staphorst gelegd. Medewerkers van een betonbedrijf uit Meppel zorgen voor de aanvoer van 20 m3 beton dat in twee fasen in de bekisting  zal worden gegoten. De vrijwilligersbouwploeg van de klokkenstoel verrichtten ook deze klus. De steunstenen voor de 6 draagpalen zullen in de tweede gietfase  worden geplaatst….een uiterst nauwkeurig werk dat deze groep bouwvrijwilligers zeker is toevertrouwd !!

Binnenkort vindt het transport plaats van alle onderdelen van de klokkenstoel richting hun definitieve bestemming bij de kerkheuvel. Deze ploeg mannen laat  met  hun activiteiten  weer eens de kracht van de Staphorster leefgemeenschap zien !

Klokkengieter Simon Laudy uit Finsterwolde – eveneens aanwezig –  kon met voldoening vaststellen dat de klokkenstoelbouw de voltooiing nadert. Inmiddels is hij begonnen aan het vervaardigen van de klokophangconstructie………