Met hulp van onze vrijwilligersgroep is de bijzonder fraaie kap van de klokkenstoel naar het bouwterrein verplaatst. De klokkenstoel is op ingenieuze wijze op de perfect opgestelde keien geplaatst ( binnen 2 werkuren !!!)  en is volgens insiders “stormbestendig”. We zijn nu druk bezig -met wederom hulp van vrijwillige professionals – de ondergrond van de klokkenstoelen te voorzien van veldkeien en gelet op het aanbod lijkt dat binnenkort voor elkaar te komen. Ook werd van vele kanten weer extra hulp aangeboden door verschillende bedrijven en particulieren. Zo wordt de parkeerplaats en het bijbehorend pad naar de kerkheuvel geheel door een bedrijf uit Staphorst met vrijwilligers aangelegd en komt langs de kerkheuvel een dubbele rij gekloofde eikenhouten palen te staan om de kerkheuvel te markeren. Het moment van de plaatsing van de kap laat niet lang meer op zich wachten en meteen daarop volgt de montage van de klokken in de kap van de klokkenstoel door klokkengieter Simon laudy en zijn team !