Op 20 maart   2020  werden in de vroege ochtend door transportbedrijf Russcher, expert op het gebied van groot en zwaar vervoer, de onderdelen van de klokkenstoel vervoerd naar het bouwterrein vlak naast de kerkheuvel.

De vrijwilligers van de bouwploeg hadden inmiddels een dag tevoren de bekisting gevuld met beton en de  zes plaatsen bepaalt voor de grote steunkeien voor de “poten” van de klokkenstoel. Dat laatste vereiste opperste nauwkeurigheid, de juiste plaatsen dienden exact te worden berekend en de helling van de keien  werd  met uiterste precisie  vastgesteld. Vervolgens worden de keien gestabiliseerd en de onderzijde in beton gegoten waarna ook de kleinere keien een plaats krijgen op het uitgezette klokkenstoelperceel. Het geheel komt iets hoger te liggen dan het omliggende weiland……De grote kap waaronder straks de twee klokken komen te hangen wordt binnenkort afgeleverd op de bouwplek…..