Het bestuur van de stichting “Historieherstel 2017” nodigt U bij deze uit om op het terrein van de kerkheuvel een bijzondere gebeurtenis mee te maken: het laten gieten – door klokkengieter Laudy en zijn team – van een replica van de luidklok die in 1417 werd gegoten en in  de tweede wereldoorlog verdween en niet meer terugkeerde. Deze gebeurtenis vindt plaats op 12 en 13 oktober 2018  aan de Olde Kerkhofsweg in Staphorst (zie kaart).

Een en ander gebeurt gelijktijdig met een gemeentelijke landschapsdag op 12 oktober waar een provinciaal plan voor langjarig landschapsbeheer wordt gepresenteerd. In dit plan is ook de bouw van een klokkenstoel door de stichting Historieherstel voor twee klokken ,het herstel van de 3 kerkheuvels in de gemeente Staphorst en het zichtbaar maken van  oude kerkpaden uit een ver verleden opgenomen .

Hieronder ziet u in een tijdschema de gebeurtenissen op deze 2 dagen.
Op en in de nabijheid van het klokgietterrein zijn ruim voldoende parkeerplaatsen en in de tent ( met catering) op het terrein kunt U van 16.00 – 19.00 uur terecht voor informatie. Gelijktijdig kunt U op het terrein de werkzaamheden rond opbouw van de  gietoven en het klokgieten meemaken: zie het tijdschema!

Gedurende deze 2 dagen geeft dhr. Laudy U tijdens werkzaamheden op gezette tijden uitleg van de gang van zaken rond het gieten.

Vrijdag 12 oktober: tijdschema klokgietwerkzaamheden:
09.30 uur : opbouw van giethuis en plaatsen van de klokgietvorm
12.30 uur : start van de bouw van de smeltoven
16.00 uur : ontsteken van de oven
21.00 uur : ontmantelen van de oven en het gieten van de klok
Catering in de tent van  16.00 – 23.00 uur

Zaterdag 13 oktober: vanaf 09.00 uur diverse werkzaamheden van de klokkengieter, daarna:
14.00 uur : start ontmantelen van de gietvorm: klok wordt zichtbaar !
17.00 uur : eerste aanslag met een klepel: door de burgemeester dhr. T.C.Segers
18.00 uur : opruimen en vervoer van de nieuwe klok naar de gemeentewerf
Catering in de tent : van 10.00 – 19.00 uur

Het terrein is vrij toegankelijk en wellicht kunt U “tussen de bedrijven door” een bezoek brengen aan  museum Staphorst aan de Gemeenteweg nummer 67.