De Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij ondersteunt met de landelijke projectencompetitie “kern met Pit” het project van de stichting “historieherstel 2017” . Er wordt binnenkort  een grondradaronderzoek door het archeologisch bedrijf ATKB  uitgevoerd. Bij dit onderzoek wordt de bodem – zonder de grond te raken – onderzocht op sporen  die kunnen aangeven in welke richting de kerk was gebouwd.  Naar verwachting  kan ook de grootte  van de kerk worden vastgesteld. In Rooms Katholieke tijden werd de bouwrichting van de kerk vaak  mede  bepaald door de kerkelijke heilige waar een kerk haar  naam aan ontleende…zo kennen we in Staphorst kerken en klokken die verbonden zijn met Katholieke kerkheiligen : Martinus en Maria. Het onderzoek zal voor 5 augustus worden afgerond. De informatie die het onderzoek oplevert wordt vermeld op een informatiebord dat in de nabijheid van de kerkheuvel op het terrein zal worden geplaatst. Binnenkort zal eveneens worden begonnen met de bouw van de klokkenstoel waarin twee  historische klokken zullen worden geplaatst.