29 oktober overhandigde de rabobank aan het bestuur van de stichting Historieherstel 2017 een cheque van € 25000 voor de bouw van een klokkenstoel waarvoor de klokken inmiddels klaar staan om gemonteerd te worden. In de werkplaats van bouwbedrijf Jansen liggen de dragers van de klokkenstoel inmiddels klaar om bewerkt te worden tot een “bouwpakket”, een stevige klus die enthousiast door een 6-tal professionele houtbewerkers wordt uitgevoerd. Allen  vrijwilligers met een passie voor hout. Door de vele donaties in de vorm van materiaal, diensten en euro’s nadert het project de uitvoeringseindfase. Nog dit jaar wordt op het weiland naast de kerkheuvel  de bodem voorbereid op het dragen van de 9,5 meter hoge klokkenstoel met de klokken. Het bedrag van de rabobank uit het cultuurprojectenfonds wordt breed ingezet en maakt de uitvoering  van het project mee mogelijk.

Het historische erfgoed-ontwikkelingsproject van de stichting is inmiddels  geïntegreerd in een breder plan : “langjarig landschapsbeheer” een samenwerking tussen provincie Overijssel en de gemeente Staphorst op het gebied van landschapsbeheer in het kader van erfgoedbehoud. Dat betekent voor de stichting o.a. dat de aanleg van historische  wandel – en fietspaden en het onderhoudsplan  voor de “zandschietbosjes” nu kunnen worden uitgevoerd.