Het radaronderzoek van de ondergrond van de kerkheuvel heeft verrassende resultaten opgeleverd. Er werden duidelijke lijnen van funderingsresten ontdekt die lieten zien dat de kerk ooit- in de destijds gebruikelijke- richting Oost – West was gebouwd een tweede funderingslijn werd aan de westzijde gevonden en was mogelijk een 2e fase bouwuitbreiding. Dit wordt nog nader onderzocht in de kerkelijke archieven. De grootte van de kerk van het eerste gedeelte was 20 x 20 meter. Samen met het tweede gedeelte leverde dat 20 x 35 meter op. Ook kan (ongeveer) worden vastgesteld hoeveel bewoners van Staphorst destijds telde…er van uit gaande dat iedereen zondags ter kerke ging ook hier wordt in de archieven nog naar gezocht…….De verkregen grondradar gegevens kunnen nu ook op de informatieborden worden vermeld bij de nog aan te leggen parkeerplaats nabij de kerkheuvel ….het onderzoek leverde een bijdrage aan de kennis van de kerkelijke bouw van voor de 18e eeuw.