Vrijdagmiddag 23 november werd mw J.Schreurs als vertegenwoordiging van de RCE ontvangen door het bestuur van stichting Historieherstel 2017 op het gemeentehuis. Doel van de bijeenkomst was het verkennen van de huidige situatie i.v.m.  de plannen rond  het beleefbaar maken van de drie historierijke  kerkheuvels in de Staphorst en Rouveen. Het behoud en onderhoud van de beschermde kerkheuvels ( Rijksmonumenten)  en het zichtbaar en beleefbaar maken  voor de inwoners en  geïnteresseerden zijn onderdeel van een groter plan dat ook de herbouw van een historische  18e eeuwse klokkenstoel omvat.  Tijdens een landschapsdag werd enige tijd geleden al een replica van een klok uit 1417 gegoten op het terrein grenzend aan de kerkheuvel aan het kerkenland. De RCE streeft evenals de stichting  naar het behoud van de archeologische waarden op alle terreinen waar de kerkheuvels zich bevinden. De restanten van de kerkplaatsen die duidelijk herkenbaar achterbleven nadat de bewoningslijn van Staphorst en Rouveen zich had verplaatst,  stammen uit een ver verleden waarvan de oudste nog zichtbare kerkplaats  stamt uit het begin van de 13e eeuw. De adviezen van mw Schreurs worden verwerkt in een plan van aanpak die specifiek voor het kerkheuvelbehoud wordt geschreven. De adviezen omvatten o.a.  de vormgeving en de begroeiing van de  hooggelegen kerkplaatsen  en de middelen om deze verantwoord  te conserveren voor de toekomst. Na goedkeuring van het totaalplan door RCE en de gemeente kan worden begonnen met de uitvoering van de plannen.