Voortgang gemeentelijke procedures m.b.t. de nieuw te bouwen klokkenstoel: goedkeuring van de bouwtekening
Inmiddels hebben de volgende afdelingen van de gemeente Staphorst zich gebogen over de bouwaanvraag voor de nieuwe klokkenstoel voor twee luidklokken naar model uit de 18e eeuw nabij de kerkheuvel aan de Olde Kerkhofsweg in Staphorst :
• Bouwen en wonen
• Ruimtelijke ordening
• Welstand

De stadsbouwmeester beoordeelde de tekening die door de stichting werd voorgelegd en legde de nadruk op de authentieke vormgeving van de klokkenstoel. De plannen van de stichting zijn passend bij de visie van de stadsbouwmeester en het bouwplan werd goedgekeurd.

Er kan nu worden begonnen aan de voorbereidingen voor de bouw:
• Het kiezen van de juiste bomen
• het op maat zagen van de eikenhouten draag – en steunbalken
We houden onze volgers op de hoogte !

Klik hier voor een grotere versie van de tekening